Disse vilkårene regulerer ditt kjøp og bruk av Tjenester fra Bilforlaget sine ulike
publikasjoner. Din avtalepart er Bilforlaget AS (organisasjonsnummer 828143832
mva), Postboks 63 Skøyen, 0212 Oslo.

Din brukerkonto er personlig og du er selv ansvarlig for å holde brukernavn og
passord sikkert oppbevart. Du vil være ansvarlig for alle bestillinger foretatt med din
brukerkonto hos oss.

Brukeropplysninger

Tilgang til lukkede tjenester fra Bilforlaget krever innlogging og en registrering av
brukerkonto. I noen tilfeller også betaling. Bilforlaget AS vil samle inn informasjon om
betalingshistorikk fra tjenester og produkter solgt av Bilforlaget AS. Bilforlaget vil
behandle personopplysninger i henhold til gjeldende lover og regler.

For de som allerede har registrert en konto hos oss vil vi i noen tilfeller kreve ekstra
informasjon for å få tilgang til våre tjenester. Eksempel på slik informasjon er
personalia, mobilnummer, kredittkort og utløpsdato.

For å få tilgang til våre abonnement må du ha fylt 18 år. Informasjonen du legger inn
må være korrekt. Ved bytte av kort, adresse eller andre endringer på profilen er du
selv ansvarlig for å holde informasjonen hos oss oppdatert.

Oppsigelse

Et abonnement løper til du selv sier det opp. Det vil løpe ut etter den perioden du
sier opp i.

Du sier opp abonnementet ved å henvende deg til vårt kundesenter på
abo@bilforlaget.no

Dersom betalingen for abonnementet opphører, vil tilgangen til tjenesten opphøre.
Tilgangen kan startes igjen dersom ny betaling er gjennomført.

Priser og betaling

Alle priser er oppgitt i norske kroner. Bilforlaget AS forbeholder seg
retten til å endre priser med 30 dagers varsel.

Bilforlaget AS forbeholder seg retten til å endre eller legge ned tjenester når som
helst.

Ved kjøp av kombinasjonsprodukter eller kjøp på rabatterte priser vil Bilforlaget AS
justere prisen automatisk dersom forutsetningen for de rabatterte prisene faller bort.

Bilforlaget tilbyr betaling via faktura for bedriftskunder. Det påløper ikke noen andre
kostnader fra Bilforlaget enn det som forekommer tydelig ved kjøp.

Varighet og oppsigelse

Avtalen er løpende og løper til en part sier opp avtalen. En oppsigelse av avtalen skal
skje skriftlig til kundesenteret.

Ved misbruk eller mistanke om misbruk av tjenesten eller vilkårene for bruk kan
Bilforlaget umiddelbart og uten varsel midlertidig stenge eller avslutte
abonnementet.

Bruk av tjenesten

Et abonnement er til personlig bruk med mindre annet er avtalt. Det er ikke tillatt å
videreformidle eller tilgjengeliggjøre stoff fra Bilforlagets publikasjoner. Alt materiale
er beskyttet av gjeldende regler og lover om opphavsrett. Utskrift til personlig bruk er
tillatt.

Generelle vilkår

Bilforlagets produkter som er tilgjengelige på internett forutsetter tilgang til internett
med egnet enhet for å kunne bruke tjenesten. Bilforlaget AS påtar seg ikke noe
ansvar for brukerens utstyr, nettilgang eller mulighet til å lese tjenesten.

Bilforlaget AS forbeholder seg retten til å lagre informasjon om bruksvaner på sine
nettsider.

Personvern

Les om vår personvernpraksis her http://www.bilforlaget.no/personvern

Verneting

Denne avtalen reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal søkes løst gjennom
forhandlinger. Om partene ikke oppnår minnelige løsninger, skal Oslo Tingrett
forelegges konflikten til avgjørelse.

Kundeservice

Alle henvendelser til kundeservice rettes til abo@bilforlaget.no.

Firmainformasjon

Bilforlaget AS

Postboks 63, Skøyen

0212 Oslo

Organisasjonsnummer 828143832